FWH
 

Bestuur

De heer E. Burgers (voorzitter)
Gustaaf Scandinavian De Poppe

De heer T. De Jager (vice-voorzitter)
Haje Restaurants

De heer J.W.R. Boot (penningmeester en secretaris)
De Lucht Restaurants