FWH
 

LI WORDEN VAN DE FWH

Sinds jaren is de FWH de enige organisatie die alle belangen van weggebonden wegrestaurants behartigd. Natuurlijk als eerste vraag wat is een weggebonden wegrestaurant; een wegrestaurant op Rijksgrond direct langs een Rijksweg en aangeduid middels een officiƫle wegaanduiding door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bovendien alle niet weggebonden wegrestaurants die aangeduid worden door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat maar niet op Rijksgrond liggen, omdat de Overheid geen gronden ter beschikking kon stellen. Raar maar waar!

Als uw bedrijf aangeduid wordt is het in eerste instantie een voordeel omdat het meer bezoekers voor uw restaurant zal genereren echter wilt u wat aanpassen/aanvullen of aanvragen begint het feest! U moet niet alleen toestemming hebben van de Gemeente maar ook van de Overheid van wie je de vergunning en aanduiding ontvangen hebt. Derhalve tweemaal aanvragen en tweemaal betalen bovendien wat in Groningen geldt; dus niet in Maastricht. Waarom hebben wij dan een landelijk gelijk beleid; ja maar de uitleg door de ambtenaar die het behandelt kan bepalend zijn. Nu zult U zeggen dat los ik wel op en darvoor heb ik geen FWH nodig echter de Overheid is niet het Ministerie van Verkeer en Waterstaat maar ook het ministerie van Financien, Economische Zaken, etc. En elk Ministerie weer heeft onderafdelingen zo kent Financiƫn de dienst der Domeinen, Rijksgebouwendienst, en Douane bovendien zijn deze diensten niet centraal georganiseerd maar Provinciaal of in Diensten! Dat weet U als U weggebonden bent niet als U niet weggebonden bent! Denkt U alles in Den Haag geregeld te hebben komt U in Zwolle bij dezelfde Dienst en blijkt alles anders. U zult denken maar er is toch een centraal beleid en er zijn toch richtlijnen waaraan iedereen zich dient te houden. Ja en neen; alles is op het moment aan verandering onderhevig dus ook beleid en richtlijnen daar moet je over mee kunnen denken om niet voor onoplosbare problemen gesteld te worden. Doe je dat kijk je verder dan je voortuin, doe je het niet kunnen er problemen ontstaan naderhand en U weet van niks. Jawel U had beter moeten weten als U meegedacht had. En zo kan ik verder gaan...

De FWH denkt mee in een vroeg stadium van ontwikkeling en screent de toestemmingen en afwijzingen in den lande zodat wij U kunnen voorleggen wat landelijk gebruik en te verwachten is bovendien hoe iets moet worden opgesteld en bij wie U het dient aan te vragen of tegelijk! U als ondernemer moet zich bezig houden met ondernemen niet met een pak aan beperkingen welke anti-ondernemend werken. Natuurlijk kunt U een heleboel zelf doen echter dan bent U 80% van Uw tijd bezig met studie en aanvragen en 20% met ondernemen. Liever 80% ondernemen en gebruik maken van onze kennis en advies om verder te komen in 2010.

Wij kunnen alleen wat doen als gezamenlijk team om te signaleren, te evalueren, en te communiceren. Daarom als U zich aangesproken voelt en voldoet aan de problemen die een weggebonden- of niet weggebonden- aangeduid wegrestaurant oplevert wordt dan lid van deze FWH zodat U kunt profiteren van de kennis en ervaring van Uw andere collega's en kunt aanbellen bij die instantie die U nodig heeft om te kunnen ondernemen! Ondanks welke negatieve beschikking die U ook ontvangt hoeft het niet uiteindelijk negatief te zijn! Gelijke monniken, gelijke kappen. Ook voor de Overheid maar zeker voor alle weggebonden wegrestaurants en de FWH!