FWH
 

WELKOM BIJ DE FWH

Welkom op de site van de Federatie van Wegverzorgende Horecabedrijven (FWH). De FWH streeft er naar de belangen te behartigen en te bevorderen van horeca bedrijven langs en nabij de Nederlandse Rijkswegen, alsmede het bevorderen en behartigen van de individuele belangen naar of bij lokale en regionale overheden.

De FWH tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Het ontplooien van gezamenlijke activiteiten op commercieel of ideeel gebied.


Het bevorderen van onderling contact, beraad en samenwerking tussen leden.

Het onderhouden van contacten met overheids - en andere instanties.

Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen in Europa, die gelijke , soortgelijke of aanverwante doelen nastreven.

Het voeren van bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures voor of namens gezamenlijke en/of individuele leden.